Az informatika fejlődése

Az utóbbi fél évszázad egyik leggyorsabban és leglátványosabban fejlődő iparága az informatika. Húsz évvel ezelőtt még egy kevesek számára érthető és elérhető dolog volt, ami napjainkra szinte természetes része az életünknek. Némi bizalmatlansággal vegyes kíváncsisággal figyeltük, hogy milyen irányt és ütemet vesz a fejlődés. Mára már arra csodálkozhatunk rá nap mint nap, hogy az informatika megkerülhetetlen tényezővé vált, szerves részévé a cégek működésének és működtetésének. Azt, hogy az informatikának a vállalatok életében betöltött szerepe milyen fontosságú és mélységű, illetve hogy mennyire átfogóan és előremutatóan működtetik, már nagy részben a stratégia és az abban meghatározott helye dönti el.

Az informatikai stratégia jelentősége

A vállalati informatikai rendszereknek és eszközöknek egyre fontosabb és jelentőségében komolyabb szerepe van, ami kihat a teljes szervezet működésére, illetve egy átgondoltan felépített rendszer segíti az üzleti stratégia megvalósítását is. Kizárólag a tervezett, tudatosan alkalmazott és időszakonként felülvizsgált informatikai stratégia biztosíthatja, hogy hasznosítani tudjuk az informatikai rendszerekben rejlő összes lehetőséget. Az informatikai rendszerek stratégiai szintű kezelése a vállalatok sikerének egyik kulcsfontosságú eleme.

A vállalati informatikai stratégia nem csupán az eszközbeszerzések koordinálásából áll, annál sokkal komplexebb folyamatokat jelent. Egy cég rendszerében bizonyos körülmények között legalább annyira erős stratégiai egységet képezhet az informatika, mint maga a kereskedelem, a gyártás vagy az emberi erőforrás.

Az informatikai stratégiát úgy kell igazítani a cég üzleti stratégiájához, hogy az hatékonyan támogassa az üzleti folyamatokat és egyúttal javuljon az informatikai befektetések megtérülése is. Egy kiélezett gazdasági versenyhelyzetben az informatika szerepe felértékelődik, így a költségek egyszerű csökkentése helyett érdemes arra fókuszálni, hogy miként lehet az informatikai oldal az üzleti terület és célok valódi támogatója.

Informatikai stratégiára, vagyis hosszabb távú, többéves informatikai tervre szükség van, mert

– a vállalatok, cégek vagy intézmények nem tudnak hatékonyan és eredményesen működni kizárólag rövid távú tervek alapján. A növekvő piaci verseny, a jelentős beruházási igény, a költségek emelkedése és a hosszabb távú megtérülés mind olyan tényezők, amelyek igénylik a tudatos tervezést,

– az informatikai beruházások jelentős részének megtérülése hosszú ideig tart, ezzel összefüggésben fontos, hogy ki tudjuk használni maximálisan a megvásárolt rendszerek, eszközök élettartamát,

– az informatikai tervezés során meghozatalra kerülő döntések is több évre, azaz viszonylag hosszú időre szólnak – ennek tudatában kell tehát azokat meghozni.

Az informatikai stratégia megtervezése

A stratégia tulajdonképpen egy összetett és hosszabb távra kialakított terv. A hosszú távú tervezés viszonylag kevés teljesen pontos információ alapján kezdődik el, több a feltételezés, mint a biztosan előre tudható részlet, számos esetben feltételezésekre lehet csak hagyatkozni. Ahogy azután az idő halad előre, egyre csökken a bizonytalanság, egyre több lesz a konkrét információ, és  egyre részletesebben, pontosabban kerülnek megtervezésre a stratégiai elemek.

  1. Elképzeljük és felvázoljuk azt a jövőbeni informatikai helyzetet, jövőképet, amely majd képes lesz kiszolgálni az adott vállalatot, céget vagy intézményt a jövőben.
  2. Megtervezzük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi állapotból eljussunk a jövőbeni, elképzelt állapotba, és meghatározzuk azt, hogy hogyan mérhető, ellenőrizhető és értékelhető ezeknek a feladatoknak és rajtuk keresztül a stratégiai céloknak a megvalósulása.

Az informatikai stratégia megvalósítása

Az a jó stratégia, ami a gyakorlatban is megvalósítható elemeket tartalmaz és ha szükség van a menet közbeni módosításokra és/vagy változtatásokra, azokat rugalmasan képes befogadni.

A tervezési folyamat része a financiális oldal feltérképezése is, így az anyagi források hiánya nem lehet akadálya a megvalósításnak.

Mint minden tervnek, az informatikai stratégiának is végrehajthatónak, mérhetőnek és kontrollálhatónak kell lennie.

A nemzetközi szakirodalom a stratégia minősítésére a SMART-követelményt javasolja. Ebben az esetben a SMART egy rövidítés,  miszerint minden jó terv

– Specific (specifikus, megfelelően kidolgozott)

– Measurable (mérhető, értékelhető)

– Acceptable (elfogadható az érintettek számára),

– Realistic (reális, megvalósítható)

– Time-based (megadott határidőkre vonatkozó) kell, hogy legyen.

IT tanácsadás

Cége informatikai stratégiájának kidolgozásához szakértő segítséget nyújt az Instant Web Solution.

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!

IWS
KKV IT SPECIALISTA.